Member

member

Mail Address:

Professor Shimada: nshimada [at] is.ritsumei.ac.jp

Specially Appointed Professor Tanaka: htanaka [at] ci.ritsumei.ac.jp

Specially Appointed Assistant Professor Mori : y–mori[at] fc.ritsumei.ac.jp

STAFF

Nobutaka SHIMADA :Professor

Hiromi TANAKA :Visiting Professor

Yoshiki MORI

MATSUO Tadashi Guest Researcher

D3

D2

D1

M2

Shogo AZUMA

Ruoting YUAN

Hiroki FUKADA

Wataru MURAO

Weihao CAI

M1

Emika KAMEDA

Ryota HITOMI

Ayumu KURAOKA

Fumiya HONJO

B4

Nozomi KUROGOUCHI

Syotaro YOSHIKAWA

Deockjung KIM

Haruki ABURATANI

Sota INOUE

Yuya OKADA

Yuki OKUDA

Yudai KITAGAWA

Ryosuke TOKUI

Daichi NAKAGAWA

Hisashi NAKAMURA

Yusei MITSUI

Haozhang WANG